Kondicijski

Pri kondicijski pripravi (treningu) gre za proces športnega izpopolnjevanja, kjer želimo z načrtnim in sistematičnim delovanjem učinkovati na motorične in funkcionalne sposobnosti posameznika, da bo le – ta lahko dosegal najvišje tekmovalne rezultate v izbrani športni disciplini.

Ker gre pri procesu športnega treniranja /vadbe/ za skupek določenih opravil, vam zagotavljam, da bodo v želji po čim boljših rezultatih upoštevana vsa zaporedja športne vadbe, ki jih predpisuje stroka:

 

  • ugotavljanje začetnega stanja posameznika
  • načrtovanje vadbe prilagojene posamezniku
  • izvedba vadbe in hkrati nadzor vadbe
  • ocenjevanje opravljene vadbe

 

Znano je, da se športne panoge med seboj razlikujejo in da je vsaka specifična na  svoj način. Tako tudi kondicijska priprava ni nekaj splošnega ampak mora biti prilagojena posamezni športni panogi. Zato kot strokovnjak vsakega športnika, oziroma športno ekipo pripravljam individualno in se osredotočim na optimalen razvoj tistih specialnih sposobnosti (motoričnih in funkcionalnih), ki bodo zagotavljale doseganje  vrhunskih rezultatov v izbrani športni panogi.