Otroci in mladina

Otroci niso pomanjšani odrasli, zato tudi njihova priprava (trening) v izbrani športni panogi ne more in ne sme biti pomanjšana kopija vadbe vrhunskih športnikov. Vašemu otroku se  posvetim individualno, kondicijsko pripravo pa prilagodim njegovi razvojni stopnji. Zagotavljam predvsem vsestranski razvoj mladega športnika, ki ga sistematično in racionalno z rastočo obremenitvijo pripravljam na morebitne vrhunske dosežke v prihodnosti.